ИЗМЕРВАНЕ НА ВАШИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ

   Здравейте,

     В тази статия искаме да ви запознаем с най-новия продукт, който разработихме, водени както винаги от идеята да сме максимално полезни на своите клиенти. Вярваме, че той може да бъде внедрен във всяка организация, която иска да се развива и усъвършенства.

     След проведените проучвания на българския пазар стигнахме до извода, че има дефицит на качествени инструменти за измерване на климата в организацията. Именно затова насочихме усилията си в тази посока и в края на миналата година създадохме въпросник, измерващ Организационен климат. Въпросникът е създаден по най-високи професионални стандарти, валидиран е и минал всички процеси на апробация. Одобрен от Българска Академия на Науките и публикуван в техния сборник за 2021г.

    Защо измерването на организационен климат е важно за мениджмънта и HR специалистите в компаниите и каква добавена стойност носи то?

   Организационният климат е многокомпонентно понятие, в голяма степен влияещо върху ефективността на всяка организация. Климатът, често е бъркан с организационната култура, но разликата между двете се състои в това, че докато културата изследва предимно субективни вярвания, символи и норми, определящи поведенията на служителите, то климатът се обуславя от обективни елементи на работната среда, които пораждат голяма част от техните емоционални реакции, насочени към организацията. Тук се корени основната разлика, както и голямата полза, а именно – докато организационната култура е изключително ригидна, то климатът може да бъде променян бързо и драстично с конкретни управленски действия. Също така в различни отдели/ екипи може да има различен климат, докато културата е обща за цялата компания.

Какво представлява инструментът и как работи?

   Изследването на организационен климат – което ние предлагаме – представлява лесен за попълване въпросник, базиран върху може би най–наложилата се концепция в тази сфера. Това е моделът на Лоурънс Джеймс и Алън Джоунс.

Скалите, които се измерват са следните: 

  • Организационна визия и работни взаимоотношения;
  • Организационна структура;
  • Лидерски процес (модели на управление); 
  • Физическа среда;
  • Организационни ценности и норми;

     Всеки от тези елементи формира климата, но въпросникът дава данни за състоянието им съвкупно и по отделно. Тоест, може да се установи, че в един отдел единственото, което следва да се промени за да се подобри климатът е лидерският стил, в друг може да е яснотата за целите и задачите, или физическата среда и т.н. Това дава много ясна насока за подобрение и конкретни действия слез провеждане на изследване. Въпросникът е лесен за попълване, съдържа 45 затворени и 5 отворени въпроса. Може да се използва както онлайн, така и на хартия.  

    Методиката е адаптирана към условията на труд в България. Въпросникът се отличава с висока валидност на скалите и вътрешно конструктна надеждност. След апробацията си успешно е преминал процес на двойна рецензентска оценка, а извадка от него е публикувана в сп. „Психологически изследвания“ vol 24, 2021.

А ето и пълната статия: Психологични из., кн.2_2021_kor_-41-51

 

 

 

Be Sociable, Share!

Коментари 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*